fbpx

Testimonials

ผู้เรียนของเราบอกว่า

คุณออม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
“เนื้อหาเข้าใจง่าย นำไปใช้กับงานที่ทำได้จริงค่ะ สไลด์สวย มีการยกตัวอย่างทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นด้วย และที่สำคัญคือเก็บชั่วโมง CPD ได้จริงค่ะ”
คุณพลอย
ผู้ทำบัญชี
“ตอนแรกไม่เข้าใจมาตรฐานใหม่เลยค่ะ ไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และ ต้องทำอะไรบ้าง ลองเรียนคอร์ส TFRS 9 ไป เข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะ”
คุณมิ้น
ผู้ทำบัญชี
“ลองเรียนคอร์ส TFRS 16 ไปค่ะ แผนภาพในสไลด์ทำให้เข้าใจภาพรวมของมาตรฐานและวิธีการคิดคำนวณมากขึ้น มาก ๆ เลยค่ะ ประทับใจมากค่ะ”