บัญชีพื้นฐาน เจาะลึกรายการงบแสดงฐานะการเงิน

฿300

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คอร์สนี้จะเป็นการเจาะลึกไปในรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายการสินทรัพย์ รายการหนี้สิน หรือรายการส่วนของผู้ถือหุ้น ว่ามีหลักการสำคัญอะไรบ้าง และ แต่ละรายการมีผลกระทบต่องบการเงินโดยรวมอย่างไรค่ะ

เนื้อหาหลักสูตร

 1. รายการสินทรัพย์หมุนเวียน
  1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  2. ลูกหนี้การค้า
  3. สินค้าคงเหลือ
  4. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 2. รายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  1. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
  2. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
  3. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  4. ค่าความนิยม
  5. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 3. หนี้สินหมุนเวียน
  1. เจ้าหนี้การค้า
  2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
  3. เงินกู้ยืมระยะสั้น
  4. เงินกู้ยืมระยะยาว
  5. สำรองผลประโยชน์พนักงาน ระยะยาว
 4. ส่วนของผู้ถือหุ้น
  1. ทุน
  2. เงินปันผล
  3. กำไรหรือขาดทุนสะสม

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “บัญชีพื้นฐาน เจาะลึกรายการงบแสดงฐานะการเงิน”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *